Voordat je naar de werkvloer gaat is het goed om voor jezelf te bepalen vanuit welke perspectieven je naar de werkvloer gaat. Je kunt als het ware meerdere brillen opzetten:

 1. De bril van de klant:
  • Waaruit blijkt dat medewerkers weten wat de klant belangrijk vindt?
  • Waaruit blijkt dat medewerkers nog niet precies weten wat de klant belangrijk vindt?
 2. De bril van het proces:
  • Zijn de processen helder?
  • Wat zorgt ervoor dat dit proces goed of niet goed loopt?
 3. De bril van prestatie:
  • Hoe worden prestaties gemonitord?
  • Hoe zorgt het team dat er continue verbetering is?
 4. De bril van organisatie:
  • Hoe kunnen onderlinge afhankelijkheden minder worden?
  • Worden problemen die het team ervaart effectief opgelost?
 5. De bril van houding en gedrag:
  • Wat zijn positieve en negatieve gewoontes van het team?
  • Welk potentieel is er in je team?

Wil je meer weten over het bezoeken van de werkvloer?

Beluister dan de podcast met Suzan Vernie: Dichtbij als Leider