Op een schoolplein zonder hek blijven alle kinderen dichtbij de leerkracht. Op een schoolplein met omheining maken kinderen gebruik van de ruimte. Dit is een van de voorbeelden die Ronald van der Molen aanhaalt in de Licht bij Donker podcast.

We hebben het over bevlogenheid en de rol van autonomie. Autonomie is een belangrijke bron voor energie en bevlogenheid. Autonomie is de ruimte die je hebt om zelf je gedrag te mogen bepalen. Tegelijk is het van belang dat die ruimte gekaderd wordt. Autonomie zonder grenzen is namelijk leegte.

Organisaties bewegen continu in het continuüm van regels en vrijheid. Aan de ene kant van het continuüm zijn organisaties die alles vastgelegd hebben in regels en procedures en aan de andere kant van het continuüm zijn er organisaties die hun medewerkers complete vrijheid geven.

Om bevlogenheid te stimuleren is het belangrijk om begrensde autonomie vorm te geven. Het vraagstuk is hoe zorg je ervoor dat de kennis en vaardigheden van de professionals centraal staan? En welke kaders zijn nodig zodat de kennis en vaardigheden tot hun recht komen?

Als professional heb je zeker ook knoppen om aan te draaien als het gaat over autonomie. Hoe doe jij je werk op een prettige manier? Kun je daar over onderhandelen? Passen de dingen die je doet bij je kernwaarde?