Wat zijn goede redenen om naar de werkvloer te gaan? Als je naar de werkvloer gaat hoe pak je dat dan aan?

Hier volgen de belangrijkste redenen en tips voor je werkbezoeken.

Goede redenen om naar de werkvloer te gaan:

💡 Inzicht krijgen in wat mensen drijft en waar ze hinder van hebben in hun werk
💡Inzicht om besluiten te nemen over investeringen en organisatieinrichting
💡Snappen hoe het proces werkt en waar vereenvoudiging mogelijk is
💡De kans krijgen om goed kennis te maken met je collega’s die je normaal niet spreekt
💡Beter zicht op de keten en de koppelvlakken in je organisatie

Hoe bereid je werkbezoeken voor?

💡 Houd een vast moment vrij in je agenda om werkbezoek te doen
💡Verdiep je in de onderwerpen die spelen op de plek die je gaat bezoeken
💡Wees helder over het doel van je werkbezoek
💡Leg uit wat mensen van je kunnen verwachten
💡Zorg goed voor jezelf zodat je echt ruimte hebt om te luisteren naar de ander

Tips voor na je werkbezoek

💡 Laat even landen wat je gezien en gehoord hebt
💡Leg belangrijke inzichten vast voor jezelf
💡Deel je enthousiasme
💡Spreek complimenten en waardering uit waar dat kan
💡Geef opvolging aan wat je gezien hebt

Wil je een mooi ervaringsverhaal horen. Beluister dan de podcast die ik met Suzan Vernie opnam.