Hoe zorg je ervoor dat je als persoon, team en organisatie continu blijft leren?

Traditioneel is de gedachte we leren eerst voordat we aan het werk gaan. Deze zienswijze is niet meer passend voor de tijd waarin we leven. Als we blijvend goed willen presteren en teams willen die zich snel aanpassen op veranderende omstandigheden, is het nodig dat we op een andere manier naar leren kijken. Het vraagt dat we basisvaardigheden hebben en vervolgens leren van het werk (1).

Om te leren van het werk is het goed om te beseffen dat leren op meerdere plaatsen en manieren gebeurd. Charles Jenning ontwikkelde het 70:20:10 model. Dit houdt in dat 70% van het leren in de praktijk gebeurd door te doen en te experimenteren, 20% vindt plaats in de interactie met anderen door middel van feedback en advies, de overige 10% vindt plaats in een officiƫle setting; het klaslokaal of de e-learning.

Ik neem jullie graag mee in de manier waarop ik het 70:20:10 leren toepas en terugzie in organisatieveranderingen. Bij de introductie van een nieuwe werkwijze, begin ik vaak met een training of workshop waarin de basisprincipes en manier van werken centraal staan. Daarnaast breng ik met het team in kaart welke kennis en vaardigheden nodig zijn om succesvol te zijn. Op basis hiervan kunnen (klassikale) trainingen gedaan worden of gekeken worden of we de andere vormen van leren in kunnen zetten.

Het 20% stuk van het leren vindt plaats in sociale interactie. Hierin vervul ik de rol van coach of adviseur. Als mensen een nieuwe rol gaan vervullen doe ik eerst voor hoe het moet, vervolgens gaan we dingen samen doen en in het laatste stadium geef ik alleen nog maar feedback als dat gevraagd wordt. Dit 20% leren kan je ook in je eigen team vormgeven door koppels te vormen waarin actief kennisoverdracht plaatsvindt. Ik heb ook prachtige voorbeelden gezien van managers die hun medewerkers actief coachen. Een daarvan was een medewerker die iedere keer zijn werk niet af kreeg. De manager en medewerker zijn samen gaan kijken waar dit aan lag. Samen bedachten ze een oplossing en de medewerker was veel beter in staat prioriteiten te bepalen en succes te behalen.  Hierdoor wordt veel verborgen potentieel naar buiten gebracht.

Het liefst ga ik zo snel mogelijk praktisch aan de slag met de nieuwe manier van werken. Vanaf nu is het belangrijk om de andere 70% van het leren uit te buiten. Tips om deze 70% te benutten zijn:

  • Bouw reflectiemomenten in waarop je terugkijkt op wat er goed ging afgelopen weken en waar mogelijkheid voor verbetering is. In het scrum werken gebruiken teams de retrospective daarvoor.
  • Zorg dat teamleden zichzelf en elkaar uitdagen door uitdagende opdrachten op te pakken. Bedenk bijvoorbeeld een challenge die je de komende drie weken gaat doen en daarna gaat evalueren.
  • Vraag aan het begin van een opdracht wat iemand voor zichzelf wil leren. Door dit expliciet uit te spreken, kan er in de loop van de opdracht ook feedback gegeven worden.
  • Als je een multidisciplinair team bent: deel je werk dan zo op dat je ook echt samen moet werken. Ik zie vaak dat het niet benut wordt dat alle disciplines in een team vertegenwoordigd zijn. Samen aan opdrachten werken brengt meerdere perspectieven mee en zorgt voor betere kwaliteit. Een voorbeeld is een softwareontwikkelaar die samen met een software tester een stuk werk oppakt. Samen in een digitale meeting gaan zitten en het scherm delen. In de ontwikkeling worden al dingen meegenomen die anders bij het testen pas naar boven zouden komen.

Herken jij dat het grootste deel van het leren plaatsvindt tijdens het werken zelf? Wat zou jij willen doen om leren nog effectiever en leuker te maken? Hoe kun jij de prestaties van jezelf, jouw team en organisatie verhogen door de principes van 70:20:10 leren toe te passen?

Wil je een keer sparren over leren in jouw team of organisatie? Voel je vrij om contact op te nemen. Ik denk graag met je mee.

  1. https://702010institute.com/making-learning-work/