Als je niet minsten 10% terugbrengt van wat je hebt weggestreept…

dan heb je niet genoeg weggestreept.

Het is een van de engineeringsprincipes die Elon Musk toepast bij Space-X

Dit principe kan je ook toepassen op het hebben van overleg. Het aantal overleggen in organisaties lijkt vaak als vanzelf te groeien. Het aantal en de manier van overleggen behoeft continu aandacht.

Stel jezelf bij elk overleg de vraag:
💡 Waarom doen we dit?
💡Wie heeft verzonnen dat dit belangrijk is?
💡Kunnen we dit overleg wegstrepen?

Als het overleg nodig en nuttig is, kijk dan hoe je er zoveel mogelijk uit kunt halen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door liberating structures te gebruiken.