In de onderstroom groeien juist de dingen die je geen aandacht geeft

Je hebt vast wel eens in een sessie gezeten waar de frustratie voelbaar toenam.
Omwille van het aftikken van de agenda werd er toch doorgegaan. Al die lastige emoties enzo staan de voortgang alleen maar in de weg.

De kans is groot dat de afspraken die in deze sessie gemaakt werden geen stand hielden of dat er heel veel energie in is gaan zitten om volgens de gemaakte afspraken te gaan werken.

Een van de systemische oerkrachten is het in en uitsluiten. Ieder systeem streeft naar compleetheid. Als bepaalde dingen over het hoofd gezien worden ontstaat er stagnatie en is er verlies van energie.

Uit ervaring weet ik hoeveel energie er ontstaat als er aandacht is voor dat waar we het niet over hebben en wat wel voelbaar is. Het loont enorm om even pas om de plaats te maken en stil te staan bij de groeiende frustratie.

Erbij stilstaan en het insluiten is iets anders dan het goedkeuren of wensen. Insluiten gaat om aanvaarden dat het onderdeel is van het systeem.

Als je merkt dat er energieverlies is, vraag je dan af is er iets dat gezien wil worden of is er iemand die we over het hoofd zien?