Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de door Licht bij Donker beheerde website www.lichtbijdonker.nl, inclusief alle inhoud en diensten die via deze website beschikbaar worden gesteld. In dit beleidsdocument kunt u lezen welke persoonsgegevens we van u kunnen verzamelen en hoe we die gegevens verwerken.

Persoonsgegevens die we van u kunnen verzamelen

Wij verzamelen persoonsgegevens betreffende uw bezoeken aan de website, waaronder, maar niet beperkt tot verkeers- en locatiegegevens, serverloggegevens, de inhoud van enquêtes en contactformulieren, andere communicatiegegevens en bronnen die u gebruikt. De verzameling van dergelijke gegevens maakt uw volgende bezoeken aan de website eenvoudiger aangezien wij op basis daarvan inhoud en/of diensten kunnen aanbevelen die, gegeven de locatie waarvandaan u de website bezoekt, relevant voor u kunnen zijn.

Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken

Wij verzamelen, verwerken en bewaren uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • om te kunnen antwoorden op uw verzoeken of vragen als u contact met ons opneemt;
  • om u andere informatie te kunnen sturen die voor u relevant kan zijn, zoals nieuwsbrieven en informatie over toekomstige evenementen;
  • om ons in staat te stellen inhoud en diensten op de website te creëren, te plaatsen en te verbeteren die voor u relevant kunnen zijn;
  • om te verzekeren dat de inhoud en diensten die u via de website worden geleverd, worden aangeboden op de manier die voor u en uw apparaat het effectiefst is;
  • om de website, onze diensten en onze systemen verder te kunnen ontwikkelen en verbeteren, zodat we u nog beter van dienst kunnen zijn.

Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, verzamelen/vragen wij uitsluitend die gegevens die we nodig hebben om uw bestelling uit te voeren en u een factuur te sturen.

Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat ons toe om uw persoonsgegevens te verwerken zolang die verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de hierboven vermelde gerechtvaardigde belangen, behalve wanneer uw belangen, rechten of vrijheden met betrekking tot uw persoonlijke levenssfeer zwaarder wegen dan genoemde belangen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Licht bij Donker maakt geen gebruik van besluitvorming die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of u anderszins in aanzienlijke mate treft.

Het delen van uw persoonsgegevens met derden

Licht bij Donker verstrekt uw gegevens alleen dan aan derden wanneer dat noodzakelijk is ter uitvoering van onze overeenkomst met u of wanneer dat volgens wetgeving is vereist.

Ons gebruik van cookies en vergelijkbare technologie

Wij maken uitsluitend gebruik van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw persoonlijke levenssfeer. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De door ons gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen dat de website naar behoren werkt, bijvoorbeeld door uw voorkeuren te ‘onthouden’. Ook kunnen we dergelijke cookies gebruiken voor het optimaliseren van onze website. U kunt cookies weigeren door uw internetbrowser zo in te stellen dat cookies niet worden opgeslagen. Daarnaast kunt u via uw browserinstellingen zorgen dat alle eerder opgeslagen informatie wordt gewist.

Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

Licht bij Donker neemt de bescherming van uw persoonsgegevens bijzonder serieus. Wij nemen daarom de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik en onbevoegde wijziging, verstrekking of toegang. Als u denkt dat uw persoonsgegevens niet beschermd zijn of als u vermoedt dat er sprake is van ongeoorloofd gebruik, neem dan contact met ons op via info@lichtbijdonker.nl.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. De bewaartermijn kan zijn gebaseerd op vereisten volgens wet- of regelgeving.

Marketingberichten

Wanneer wij u per e-mail marketingberichten sturen, kunt u ervoor kiezen niet langer dergelijke communicatie van ons te ontvangen door te klikken op de link ‘afmelden’ of ‘opt-out’. U kunt uw ‘opt-out’-recht ook op elk gewenst moment uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@lichtbijdonker.nl In dat geval verzoeken wij u ons uw naam, e-mailadres en telefoonnummer door te geven en ons te laten weten voor welke marketingberichten u zich wenst af te melden.

Contact opnemen

Mocht u vragen, opmerkingen of verzoeken hebben in verband met dit Privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@lichtbijdonker.nl