Dit is typisch zo’n vraag die naar voren komt in een verandertraject. Veel organisaties hebben in de afgelopen tijd gewerkt aan het stimuleren van zelforganisatie en Agile werken.

Agile werken betekent de introductie van de rol van Product Owner en Scrum Master. Daarnaast verandert de rol van het management enorm omdat het uitgangspunt van Agile werken is dat de teams meer autonomie hebben.

Systemisch gezien is hier het basisprincipe ordening van belang.

Ordening is een van de basisprincipes voor flow. Je kunt hierbij denken aan duidelijkheid waar de beslissingen genomen worden, rang in de hiërarchie, lengte van dienstverband en competenties.

Bij organisaties die Agile werken kom ik nog wel eens de volgende dingen tegen

– Management bemoeit zich nog steeds met de inhoud en staat autonomie in de weg.
– De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn keurig door HR beschreven maar niemand snapt de consequenties ervan in de praktijk.
– De Agile rollen worden half belegd bij mensen en het is onduidelijk welk mandaat ze hebben. Dit resulteert erin dat het lang duurt voordat een besluit genomen wordt of dat er iedere keer op besluiten teruggekomen wordt.
– Product Owners die drukken op teams omdat die belangrijke deadline gehaald moet worden. Dit resulteert vaak in slechtere kwaliteit software, waardoor later veel incidenten opgelost moeten worden.
– Teams vinden dat zij alles zelf mogen beslissen en daardoor verliezen ze de verbinding met het geheel van de organisatie.

Het geeft rust en stabiliteit als iedereen zijn eigen positie inneemt met de daarbij behorende verantwoordelijkheid. Die rust en stabiliteit zorgt voor flow.

In de praktijk ontstaat flow als er zowel in de bovenstroom als onderstroom afstemming is. Dit kan je onder andere bereiken als:
– Iedereen helder heeft wat zijn of haar verantwoordelijkheid is en wat de spelregels zijn voor een goedlopend geheel.
– De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn verankerd in de organisatiestructuur.
– Er een open gesprek is over de rake vraag van @sietsbakker: wat is de volgorde/rangorde hier? Met welke reden?
– We reflecteren op momenten dat mensen buiten hun rol treden en ons gedrag daarop aanpassen.

Ik ben benieuwd welke vraagstukken jullie zien als het gaat over ordening en Agile werken!